torsdag 22. mars 2012

Mobil som en del av den pedagogiske plattformen

Naturfaglærerne ved Hønefoss videregående skole skal delta på et forsøk hvor man skal bruke mobilen som en del av den pedagogiske platformen. Spennende!
Ønsker du å lese mere om forsøket så finner du litt mer info på denne linken:
http://www.mobilskole.no/forsoksprosjekt-laerer-elevene-lettere-med-sms-og-m-laering/
Forsøksprosjekt: Lærer elevene lettere med SMS og m-læring?
God lesning, god mobilbruk og en fortsatt fin torsdag alle sammen!

søndag 29. januar 2012

Er det flere enn meg som har problemer med å få kommentert andres blogger?
Hmmm... virker som blogspot lever sitt eget liv i kveld.
Får vel bare prøve igjen...

Digital kompetanse

Ved Hønefoss videregående skole føler jeg at ledelsen er veldig opptatt av at både lærere og elever skal bruke IKT i hverdagen. Vi bruker Its learning hvor vi legger ut informasjon, lærestoff, oppgaver til elevene og tilbakemeldinger. På skolearena fører vi elevenes fravær. Flere lærere ved skolen har facebooksider hvor de kommuniserer med elevene sine og mange lærere har egne blogger i tillegg til at de bruker blogger aktivt i undervisningen med elevene. Noen praktiserer klasseblogger og andre elevblogger. Flere av klasserommene ved skolen har Smartboard, men alle er ikke like flinke til å bruke det verktøyet ennå. Vi, lærerne, har IKT-heving flere ganger i løpet av året og det er laget et minste krav til hva lærere skal kunne og bruke av IKT. At vi lærerne har fått mulighet til å delta på dette IKT-studiet viser jo også at fylket syns IKT er et viktig satsningsområde. Alle elevene har egne Pcer og nettilgang. Jeg bruker IKT hver eneste arbeidsdag, og nesten hver eneste dag i undervisningen. Kjøkkenplaner og en del oppskrifter legges ut på Its learning i forkant, men de dagene vi er fysisk på kjøkkenet bruker vi i utgangspunktet ikke IKT. Det har skjedd at jeg har vist en filmsnutt hvor elevene har fått se hvordan de skal utføre en eller annen operasjon, f.eks. filetering av fisk, hvordan lage knekk eller ulike kutteteknikker.

Jeg syns det er helt naturlig å bruke IKT nesten daglig. Elevene bruker IKT når de lager mapper rundt ulike temaer. Da samler de teori, bilder og oppgaveløsninger i en mappe som leveres for godkjenning etter eks antall uker. Noe teori og svar på oppgaver finner elevene selv på nettet mens andre ganger går vi igjennom ting på tavla eller ved hjelp av en PowerPoint presentasjon eller filmsnutt. En tilbakemelding får de senere via its learning og for elever som skal ha karakterer brukes karakterboka. I klassen min har jeg laget en klasseblogg hvor elevene legger ut bilder og blogger litt rundt ulike temaer og hva vi har gjort både på og eventuelt utenfor skolen. Mitt inntrykk er at elevene syns det er morsomt å blogge J I faget prosjekt til fordypning skriver elevene en logg fra utplasseringsstedene sine. Noen har egne logger for hver dag man er i praksis, men i år praktiserer jeg at de hver uke skal skrive logg som de putter inn i mappa de jobber med. Da har elevene alt på et sted, og alt blir levert ved hjelp av et tastetrykk. Hver høst pleier jeg å gå gjennom det de må kunne i Word for å kunne lage mappene sine i tillegg til hvordan its learning fungerer. Det er stor forskjell på hva elevene kan, men mange har mye å lære om det å lage, redigere og lagre dokumenter. Når elevene skal ha fremføring har de fått en innføring i både PowerPoint og Movie Maker som to ulike verktøy de kan bruke. Noen elever kan litt fra før mens andre ikke har prøvd noen av disse verktøyene tidligere.

I Buskerud kommune har vi et nettverk hvor alle lærerne på restaurant og matfag har vært med på å konkretisere målene i læreplanene. For hvert eneste mål er det konkretisert hvilke av de fem basisferdighetene som skal ivaretas.  IKT er en av de fem basisferdighetene sammen med lese, regne, uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Når jeg nå har sett på læreplanene i alle de tre programfagene på VG 1 for restaurant- og matfag finner jeg at i halvparten av målene står det at målene skal ivareta digital kompetanse. Utfordringen er at det ikke er konkretisert hvordan det skal ivaretas. Når man ikke har konkretisert hvordan blir det opp til hver enkelt lærer hvordan den digitale kompetansen skal brukes.

Jeg finner bare et mål som konkret sier at man skal bruke digitale verktøy, «bruke digitale verktøy til å regne ut…», men dette målet sier ikke noe om hvilket digitalt verktøy som skal benyttes. Når jeg ser på lav måloppnåelse står det at man skal «kunne finne en digital platform for utregning…», men på middels og høy måloppnåelse står det ikke noe om digitalt verktøy.

I nesten alle de læreplanmålene hvor det ikke står at digital kompetanse skal ivaretas syns jeg det kunne vært naturlig å ta det med. Det er bare fantasien som setter grenser for når og hvordan vi kan ivareta digital kompetanse. I alle de målene hvor man skal kunne, utføre eller gjennomføre må man vise det i praksis, men det å dokumentere/vise det kan man jo gjøre ved hjelp av bilder og film. Jeg ser for meg at elevene ville syns det var veldig gøy å lage presentasjoner ved hjelp av bildeserier og filmsnutter. Vi har ikke prøvd det ennå, men jeg har snakket med elevene om at det hadde vært fint å gjøre det for så å legge det ut på klassebloggen vår. Kanskje dette studiet kan bidra til at vi får gjennomført det i løpet av denne våren. Veien blir til mens vi går….


torsdag 19. januar 2012

Ukens sitat

Når man spiser skal 1/3 av maven fylles med mat, 1/3 med drikke, mens resten skal være tom
~ Talmud  ~

Må vi utvikle nye metoder for pc-bruk i undervisningen?

En avis på Møre hadde en interessent artikkel i går om elevrådet ved Volda vgs som mente lærerne måtte utvikle bedre metoder for pc-bruk i undervisningen. De mente det var lærerens skyld hvis eleven forsvant på bl.a. facebook i timen... Jeg skulle ønske artikkelen kunne hatt fasiten på hvordan pcen skulle brukes som et bra verktøy og ikke minst hvordan man bør bruke den i undervisningen for å fenge elevene. Sjekk linken under folkens og fortell meg gjerne hva dere mener.
http://www.morenytt.no/nyheiter/article266203.ece#.Txcxbu40K-s.facebook
Ha en god folkens!

onsdag 11. januar 2012

Ukens sitat

Samfunnet består av to store klasser:
de som har mer mat enn appetitt, og de som har mer appetitt enn mat.
 
Nicolas Sebastien Roch de Chamfort

torsdag 5. januar 2012

Ukens sitat

Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev!
~ bibelen ~

Oppstart

Jeg, Rita, har begynt på et nettbasert IKT-studie om IKT, læring og vurdering.
Da tilbudet om denne etterutdanningen kom var det lett å svare: "ja, dette hørtes spennende ut!"
Da bekreftelsen på plass kom tenkte jeg: "hjelp, hva har jeg nå begitt meg ut på???"
Jeg syns tittelen på studiet "IKT, læring og vurdering" høres spennende ut og at det er et veldig aktuelt tema, men jeg kjenner jeg er litt engstelig for å bevege meg for langt ut i dette ukjente farvannet.

Jeg syns IKT i videregående skole i dag skaper en del utfordringer i klasserommet. En av de største utfordringene er kanskje at elever og lærere ikke er enige i hvordan pcen og nettet bør/skal brukes i timen, og hva som er viktig og nyttig kunnskap å inneha. Min erfaring er at jeg kan lære elevene mine mye om hvordan de bruker its, word, powerpoint etc, men når det kommer til film, musikk og spill er de fleste langt foran meg. Dette gjør at alle kan lære noe av hverandre, og at vi kanskje klarer å engasjere elevene litt mer hvis vi lar dem bruke litt av de tingene de er gode på.

Man kan selvfølgelig diskutere hvor mye IKT elevene våre trenger å kunne for å lage god mat, dekke fine bord, bli en dyktig slakter eller konditor..., men pcen har kommet for å bli og vi må finne "vår" måte å bruke den på. Det er viktig at vi som lærere tørr å være gode ledere i det digitale klasserommet, og at vi prøver å finne "nye"måter å bruke IKT på i skolen. Innen IKT skjer det store endringer hele tiden og skal man klare å følge med på hva som finnes av muligheter må man til en vær tid følge med, teste ut nyheter og holde seg oppdatert. Når dette studiet er over håper jeg at jeg har lært flere måter å bruke IKT på enn de jeg kan i dag slik at jeg kan få større variasjon i jobben min som lærer og tørre å ta i bruk "nye" ting. En av utfordringene som lærer er at døgnet bare har 24 timer og at det er sååå mye vi gjerne skulle ha gjort. Jeg ser at det å sette seg inn i ulike nyheter krever en del tid som man kanskje velger å bruke på andre ting.

Første oppgave i dette studiet er å lage en blogg. Hovedformålet for bloggen er at jeg skal reflektere over studiet, oppgavene vi gjør, læringen, hvordan vi kan bruke IKT på en fornuftig måte til læring/vurdering og ikke minst at jeg skal øve på å dele.

Jeg har så vidt "smakt" på blogging tidligere. Vi lærerne på restaurant og matfag ved Hønefoss videregående skole har laget en digital kokebok ved hjelp av blogg. Ta gjerne en titt på: http://kokebokahovs.blogspot.com/
I år jobber jeg i en tilrettelagt klasse hvor det er fem vg1 elever og fem vg2 elever. I denne klassen har jeg laget en klasseblogg som kan ses på: http://rmhonefossvgs.blogspot.com/ Vi har ikke vært noe flinke til å bruke denne bloggen så langt, men vi har lagt inn litt kjøkkenplaner, bilder av produkter de har laget på kjøkkenet, borddekking og litt faktastoff. Denne bloggen er i år et samarbeidsprosjekt mellom elever og lærere for å teste ut blogging, men ønske mitt er på sikt at dette skal være elevenes blogg. Jeg ser også noen fordeler med at elevene kunne hatt hver sin blogg. Motivasjonen til blogging er "learning by doing" og "ett skritt om gangen".

Jeg tror ikke jeg kommer til å bli noen stor blogger, men man vet jo aldri hva fremtiden bringer. På nåværende tidspunkt føler jeg meg litt som "Bambi på isen".

Ønsker med dette alle medstudenter lykke til med studiet. Vi blogges!