torsdag 22. mars 2012

Mobil som en del av den pedagogiske plattformen

Naturfaglærerne ved Hønefoss videregående skole skal delta på et forsøk hvor man skal bruke mobilen som en del av den pedagogiske platformen. Spennende!
Ønsker du å lese mere om forsøket så finner du litt mer info på denne linken:
http://www.mobilskole.no/forsoksprosjekt-laerer-elevene-lettere-med-sms-og-m-laering/
Forsøksprosjekt: Lærer elevene lettere med SMS og m-læring?
God lesning, god mobilbruk og en fortsatt fin torsdag alle sammen!

søndag 29. januar 2012

Er det flere enn meg som har problemer med å få kommentert andres blogger?
Hmmm... virker som blogspot lever sitt eget liv i kveld.
Får vel bare prøve igjen...

Digital kompetanse

Ved Hønefoss videregående skole føler jeg at ledelsen er veldig opptatt av at både lærere og elever skal bruke IKT i hverdagen. Vi bruker Its learning hvor vi legger ut informasjon, lærestoff, oppgaver til elevene og tilbakemeldinger. På skolearena fører vi elevenes fravær. Flere lærere ved skolen har facebooksider hvor de kommuniserer med elevene sine og mange lærere har egne blogger i tillegg til at de bruker blogger aktivt i undervisningen med elevene. Noen praktiserer klasseblogger og andre elevblogger. Flere av klasserommene ved skolen har Smartboard, men alle er ikke like flinke til å bruke det verktøyet ennå. Vi, lærerne, har IKT-heving flere ganger i løpet av året og det er laget et minste krav til hva lærere skal kunne og bruke av IKT. At vi lærerne har fått mulighet til å delta på dette IKT-studiet viser jo også at fylket syns IKT er et viktig satsningsområde. Alle elevene har egne Pcer og nettilgang. Jeg bruker IKT hver eneste arbeidsdag, og nesten hver eneste dag i undervisningen. Kjøkkenplaner og en del oppskrifter legges ut på Its learning i forkant, men de dagene vi er fysisk på kjøkkenet bruker vi i utgangspunktet ikke IKT. Det har skjedd at jeg har vist en filmsnutt hvor elevene har fått se hvordan de skal utføre en eller annen operasjon, f.eks. filetering av fisk, hvordan lage knekk eller ulike kutteteknikker.

Jeg syns det er helt naturlig å bruke IKT nesten daglig. Elevene bruker IKT når de lager mapper rundt ulike temaer. Da samler de teori, bilder og oppgaveløsninger i en mappe som leveres for godkjenning etter eks antall uker. Noe teori og svar på oppgaver finner elevene selv på nettet mens andre ganger går vi igjennom ting på tavla eller ved hjelp av en PowerPoint presentasjon eller filmsnutt. En tilbakemelding får de senere via its learning og for elever som skal ha karakterer brukes karakterboka. I klassen min har jeg laget en klasseblogg hvor elevene legger ut bilder og blogger litt rundt ulike temaer og hva vi har gjort både på og eventuelt utenfor skolen. Mitt inntrykk er at elevene syns det er morsomt å blogge J I faget prosjekt til fordypning skriver elevene en logg fra utplasseringsstedene sine. Noen har egne logger for hver dag man er i praksis, men i år praktiserer jeg at de hver uke skal skrive logg som de putter inn i mappa de jobber med. Da har elevene alt på et sted, og alt blir levert ved hjelp av et tastetrykk. Hver høst pleier jeg å gå gjennom det de må kunne i Word for å kunne lage mappene sine i tillegg til hvordan its learning fungerer. Det er stor forskjell på hva elevene kan, men mange har mye å lære om det å lage, redigere og lagre dokumenter. Når elevene skal ha fremføring har de fått en innføring i både PowerPoint og Movie Maker som to ulike verktøy de kan bruke. Noen elever kan litt fra før mens andre ikke har prøvd noen av disse verktøyene tidligere.

I Buskerud kommune har vi et nettverk hvor alle lærerne på restaurant og matfag har vært med på å konkretisere målene i læreplanene. For hvert eneste mål er det konkretisert hvilke av de fem basisferdighetene som skal ivaretas.  IKT er en av de fem basisferdighetene sammen med lese, regne, uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Når jeg nå har sett på læreplanene i alle de tre programfagene på VG 1 for restaurant- og matfag finner jeg at i halvparten av målene står det at målene skal ivareta digital kompetanse. Utfordringen er at det ikke er konkretisert hvordan det skal ivaretas. Når man ikke har konkretisert hvordan blir det opp til hver enkelt lærer hvordan den digitale kompetansen skal brukes.

Jeg finner bare et mål som konkret sier at man skal bruke digitale verktøy, «bruke digitale verktøy til å regne ut…», men dette målet sier ikke noe om hvilket digitalt verktøy som skal benyttes. Når jeg ser på lav måloppnåelse står det at man skal «kunne finne en digital platform for utregning…», men på middels og høy måloppnåelse står det ikke noe om digitalt verktøy.

I nesten alle de læreplanmålene hvor det ikke står at digital kompetanse skal ivaretas syns jeg det kunne vært naturlig å ta det med. Det er bare fantasien som setter grenser for når og hvordan vi kan ivareta digital kompetanse. I alle de målene hvor man skal kunne, utføre eller gjennomføre må man vise det i praksis, men det å dokumentere/vise det kan man jo gjøre ved hjelp av bilder og film. Jeg ser for meg at elevene ville syns det var veldig gøy å lage presentasjoner ved hjelp av bildeserier og filmsnutter. Vi har ikke prøvd det ennå, men jeg har snakket med elevene om at det hadde vært fint å gjøre det for så å legge det ut på klassebloggen vår. Kanskje dette studiet kan bidra til at vi får gjennomført det i løpet av denne våren. Veien blir til mens vi går….