torsdag 22. mars 2012

Mobil som en del av den pedagogiske plattformen

Naturfaglærerne ved Hønefoss videregående skole skal delta på et forsøk hvor man skal bruke mobilen som en del av den pedagogiske platformen. Spennende!
Ønsker du å lese mere om forsøket så finner du litt mer info på denne linken:
http://www.mobilskole.no/forsoksprosjekt-laerer-elevene-lettere-med-sms-og-m-laering/
Forsøksprosjekt: Lærer elevene lettere med SMS og m-læring?
God lesning, god mobilbruk og en fortsatt fin torsdag alle sammen!